Zasada działania oraz budowa falownika

Zamiana prądu stałego nie jest zbyt skomplikowana. Jednak sama energia, która wprowadzona zostaje do obiegu elektrycznej sieci, musi spełniać określone jakościowe wymogi. Wytworzone napięcie powinno mieć częstotliwość zmienną, która to musi być zsynchronizowana ze wszelkimi parametrami sieci. Sam falownik trójfazowy powinien zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzenia, jak i także energetycznej sieci. Falownik monitoruje stale parametry sieci oraz reaguje odpowiednio na ich zmiany.

Elementami podstawowymi konstrukcji falownika są wejściowe układy, do których są podłączane łańcuchy fotowoltaicznych modułów. Elementami kolejnymi falownika są dwa układy. Jest to układ przetwarzający stałe napięcie oraz układ sterujący, który z kolei zapewnia komunikację. Jak widać budowa sama w sobie nie jest specjalnie skomplikowana. Gdy mamy jakieś wątpliwości, to możemy wczytać się w szczegóły zasad działania falowników, zarówno jednofazowych, jak i także trójfazowych.