WASTECH RECYCLING sp. zo.o. – Twój partner w ochronie środowiska

WASTECH RECYCLING SP.ZO.O. specjalizuje się w kompleksowym zagospodarowaniu odpadów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu biznesowym w branży odpadowej, rozbudowaliśmy swoją ofertę na odbiór i zagospodarowanie różnego rodzaju odpadów, w tym odpadów z branży poligraficznej. Jesteśmy gotowi podjąć się najbardziej wymagających wyzwań, zapewniając efektywność procesu wraz z utrzymaniem standardów ochrony środowiska.

Naszym celem jest usprawnienie procesów związanych z gospodarką odpadami w Państwa firmie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Optymalizacja procesu gospodarowania przekłada się na lepszą organizację pracy, efektywności w magazynowaniu i odbiorze odpadów oraz obniżenie kosztów. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, co jest jedną z podstawowych wartości firmy WASTECH RECYCLING.

Kompleksowa obsługa firm

Firma WASTECH RECYCLING swoją działalność opiera na modelu biznesowym zakładającym ścisłą współpracę między Klientem, a wyspecjalizowanymi instalacjami końcowymi. Jednocześnie wierzymy, że dzięki całościowemu spojrzeniu na wszystkie aspekty związane z gospodarką odpadami danego przedsiębiorstwa można wypracować najlepsze rozwiązania, pod kątem ekologicznym oraz ekonomicznym.

Wsparcie w zakresie gromadzenia odpadów

WASTECH RECYCLING obsługuje różnego rodzaju przedsiębiorstwa w sektorze wydawniczym i firmy poligraficzne – produkcyjne i usługowe. Każda z nich potrzebuje innego rodzaju wsparcia, ze względu na różnorodność technik poligraficznych generuje różne ilości i rodzaje odpadów.

Zależy to m.in. od wielkości produkcji, organizacji pracy, stosowanej techniki drukowania, stanu technicznego urządzeń, rodzaju używanych materiałów, rodzaju zadrukowywanego podłoża.

Odpady w poligrafii

 • Odpady płynne (rozpuszczalniki, farby, szlamy, kleje, wywoływacze) – np.: 080111*, 080410
 • Odpady stałe (farba proszkowa, zastygnięte farby/kleje) – np.: 080201
 • Sorbenty (czyściwa) – np.: 150202*, 150203
 • Opakowania po substancjach niebezpiecznych – np.: 150110*
 • Elektronika – np.:160213*, 160214

WASTECH RECYCLING dostarcza urządzenia służące do przechowywania odpadów. Mogą to być – w zależności od profilu działalności i rodzaju powstających odpadów – kontenery, pojemniki, i wiele innych, również tych dostosowanych do przechowywania odpadów niebezpiecznych.

Darmowa i błyskawiczna wycena

WASTECH RECYCLING zapewnia darmową i szybką wycenę swoich usług oraz przeprowadza badania laboratoryjne prób odpadów w celu doprecyzowania ich właściwości fizykochemicznych. 

Odbiór odpadów od Firm

Wystarczy tylko umówić się z przedstawicielem WASTECH RECYCLING https://wastech.pl/kontakt/ na odbiór odpadów -cała dalsza procedura przebiega szybko i sprawnie.

Recykling i utylizacja

Wszystkie odpady – w zależności od ich rodzaju i składu – są przekazywane do instalacji, które mogą poddać je recyklingowi lub zostanie z nich wyprodukowane paliwo alternatywne. Pozostałe, w tym odpady niebezpieczne, zostają zutylizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Współpracujemy z instalacjami końcowymi przetwarzającymi odpady:

 • Spalarnie
 • Producenci paliwa alternatywnego
 • Zakłady przetwarzania odpadów
 • Składowiska odpadów
 • Biogazownie/gorzelnie
 • Cementownie

Ten nowoczesny model zarządzania odpadami przynosi korzyści firmie, człowiekowi oraz zasobom naturalnym.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który podziela nasze wartości i cel w dziedzinie ochrony środowiska, gorąco zachęcamy do rozważenia współpracy z nami. Wierzymy, że nasze usługi mogą znacząco przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz wprowadzenia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w Twojej branży.

Wspólnie z firmą Wastech Recycling Sp. z o.o. możecie stworzyć pozytywny wpływ na naszą planetę.

Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 42 55 300 lub +48 604 146 790,

lub napisz na adres e-mail: biuro@wastech.pl.

Czekamy na Twoje inicjatywy, aby razem działać na rzecz ochrony środowiska.