Pomoc dzieciom z niepełnosprawnościami – fundacje i organizacje pozarządowe

Wiele dzieci w Polsce zmaga się z różnymi niepełnosprawnościami. Jedni ulegli wypadkom za życia i w ich wyniku stracili kończyny, wzrok lub słuch, inni z kolei urodzili się z wadami. Życie osób z niepełnosprawnościami może być nieco trudniejsze w społeczeństwie. Natomiast każdego roku powstają w Polsce kolejne fundacje, organizacje pozarządowe, których celem jest pomoc takim właśnie osobom. Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych może zajmować się możliwie szerokim spektrum tematów – działać w różnych dziedzinach, które mają za zadanie ułatwić dzieciom wystartować w świecie. Jedne organizacje będą zajmować się aktywizacją społeczną, czyli postawieniem na kursy, szkolenia, spotkania z psychologami, które pozwolą otworzyć się na świat, innych ludzi, pomogą nauczyć się funkcjonować wśród innych jednostek, które zauważają nasza odmienność na każdym kroku. Fundacja dla dzieci niepełnosprawnych http://fundacjaagnieszka.pl/ może aktywizować podopiecznych na gruncie rozwoju artystycznego, organizując zajęcia malowania, lepienia z gliny, śpiewu czy nawet nauki montażu. Organizacja imprez sportowych, zbiórki pieniędzy na potrzebny sprzęt do rehabilitacji oraz swobodnego funkcjonowania na co dzień. Takimi właśnie dziedzinami może zająć się fundacja. Wszystko tak naprawdę zależy od celów, jakie sobie założyciele postawią i jakie rezultaty chcą osiągnąć. Dzięki tego rodzaju inicjatywom osób, które chcą działać społecznie na rzecz innych – osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą coraz pewniej poczuć się w społeczeństwie, szukając jednocześnie dla siebie ścieżki życiowej.