Ochrona katodowa zbiorników – Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne

Korozja jest jednym z głównych problemów, z którymi borykają się zbiorniki, szczególnie te używane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i naftowym. Korozja może prowadzić do uszkodzenia zbiornika, wycieków i poważnych konsekwencji dla środowiska. Dlatego ważne jest stosowanie skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych, takich jak ochrona katodowa. https://www.corrstop.pl/

Co to jest ochrona katodowa?

Ochrona katodowa to technika zapobiegania korozji, która polega na tworzeniu elektrochemicznego układu, w którym zbiornik działa jako katoda. W ten sposób chroni się go przed korozją, a metal, który może ulec korozji (anoda), staje się ofiarą procesu. Ochrona katodowa jest szczególnie skuteczna w przypadku zbiorników, które są narażone na korozję elektrochemiczną, taką jak korozja elektrolityczna lub korozja pod wpływem gleby.

Jak działa ochrona katodowa?

W przypadku ochrony katodowej stosuje się różne techniki, takie jak:

 1. Ochrona galwaniczna: W tej technice do zbiornika przymocowuje się anody z metalu bardziej reaktywnego niż metal zbiornika. Metal anody ulega korozji, chroniąc w ten sposób zbiornik przed korozją.
 2. Ochrona elektrochemiczna: W tej metodzie wykorzystuje się prąd stały, który jest dostarczany do zbiornika za pomocą specjalnych elektrod. Prąd ten powoduje, że zbiornik staje się katodą, a metal anodą, co skutecznie chroni zbiornik przed korozją.

Zastosowanie ochrony katodowej

Ochrona katodowa jest szeroko stosowana w różnych rodzajach zbiorników, takich jak:

 • Zbiorniki na paliwo: W przypadku zbiorników na paliwo, szczególnie tych wykorzystywanych w przemyśle naftowym i petrochemicznym, ochrona katodowa jest niezwykle istotna. Zapobiega ona korozji zbiornika, co może prowadzić do wycieku substancji niebezpiecznych dla środowiska.
 • Zbiorniki wodne: Wodne zbiorniki, takie jak zbiorniki na wodę pitną czy zbiorniki retencyjne, również mogą być podatne na korozję. Ochrona katodowa może skutecznie zabezpieczyć te zbiorniki przed korozją, zapewniając długotrwałą trwałość i bezpieczeństwo ich użytkowania.
 • Zbiorniki chemiczne: W przemyśle chemicznym, gdzie zbiorniki są narażone na działanie agresywnych substancji chemicznych, ochrona katodowa jest niezwykle ważna. Pomaga zapobiegać korozji zbiorników, co może prowadzić do wycieków niebezpiecznych substancji i poważnych zagrożeń dla personelu i środowiska.
 • Zbiorniki na ścieki: Zbiorniki służące do przechowywania i przetwarzania ścieków również wymagają skutecznej ochrony antykorozyjnej. Ochrona katodowa może zapobiec korozji zbiorników, co pozwala uniknąć wycieków ścieków i ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Korzyści z ochrony katodowej zbiorników

Stosowanie ochrony katodowej w przypadku zbiorników ma wiele korzyści, w tym:

  1. Zwiększona trwałość: Ochrona katodowa znacznie zwiększa trwałość zbiorników, chroniąc je przed korozją i utratą integralności strukturalnej. Dzięki temu zbiorniki mogą służyć przez długie lata bez konieczności częstych napraw lub wymiany.
  2. Zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji: Uniknięcie korozji dzięki ochronie katodowej redukuje potrzebę kosztownych napraw i konserwacji zbiorników. Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne zmniejsza ryzyko uszkodzeń i wycieków, co przekłada się na oszczędności finansowe dla właścicieli zbiorników.
  3. Ochrona środowiska: Zapobieganie korozji i wyciekom substancji niebezpiecznych do środowiska jest istotne dla ochrony ekosystemów i zdrowia publicznego. Ochrona katodowa pomaga minimalizować ryzyko poważnych zagrożeń środowiskowych, które mogą wynikać z korozji zbiorników.
  4. Zgodność z przepisami i normami: Wiele branż, takich jak przemysł naftowy, chemiczny czy wodociągowy, podlega surowym przepisom i normom dotyczącym ochrony antykorozyjnej. Stosowanie ochrony katodowej pozwala spełnić te wymagania i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.