Na czym polega pomoc psychologiczna?

Pomoc psychologiczna wyrasta oczywiście z obszaru psychologii. Skupia się na dbaniu o rozwojowy potencjał osób zdrowych względnie w ich wszelkich ważniejszych dziedzinach życia.

Psycholog, który udziela pomocy psychologicznej może diagnozować, oceniać oraz pomagać w rozwiązaniu przystosowawczych trudności, jak radzenie sobie ze stresem codziennego życia. Pomoc psychologiczna skupia się na wzmacnianiu zasobów osoby, usuwania przeszkód rozwojowych oraz udzieleniu wsparcia, niż na przezwyciężaniu deficytów czy też zaburzeń. Psycholog, który udziela porady rozeznać się może w trudnej sytuacji pacjenta. Może także udzielać rad, wskazówek oraz podpowiedzi odnośnie możliwości rozwiązania pewnych trudnych sytuacji, co odróżnia istotnie psychologa udzielającego porady od psychologa będącego w roli psychoterapeuty.

Wiele osób zastanawia się kiedy udać się do psychologa po poradę. Jak to wygląda? Na pewno porady psychologiczne okażą się strzałem w dziesiątkę, gdy nie radzimy sobie ze stresem otaczającej nas codzienności, czujemy się zagubieni w trudnej sytuacji, czy też gdy chcielibyśmy rozeznać się w samej istocie problemu. Psycholog udoskonali także nasze umiejętności społeczne, asertywność czy też komunikację. Czasami wystarczy dosłownie jedno spotkanie. W innych przypadkach będzie to kilka kilka spotkać. Rzucone zostanie całkiem nowe światło na pewną trudną sytuację. Bardzo możliwe także, że Psycholog Ząbki zaproponuje nam wykonanie psychologicznego badania, konsultację już u psychiatry, czy też zasugeruje podjęcie psychoterapii, aby sobie radzić z bardzo podobnymi sytuacjami w przyszłości.