MODELOWANIE BIM – CASE STUDY

Modelowanie BIM w ostatnim czasie bardzo zyskuje na znaczeniu. Warto więc podjąć próbę odpowiedzi na pytanie: Czym jest BIM i jakie jest jego zastosowanie w praktyce?

BIM to skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling – oznaczający modelowanie informacji o budynku. Należy pamięta, że gdy mówimy o BIM to powinniśmy mieć na uwadze, że w ogólnym ujęciu pojęcie to definiowane jest jako rozwiązanie technologiczne, które można zaadaptować na grunt użyteczno-praktyczny za pomocą odpowiednich narzędzi. Potocznie BIM ddnosi się do programów wspomagających projektowanie, których działanie polega na wstawianiu wcześniej zdefiniowanych trójwymiarowych obiektów jak ściany okna czy stropy, a także na nadawaniu im odpowiednich parametrów.

W procesie projektowania wszystkie nadane uprzednio cechy charakterystyczne można dowolnie modyfikować, a także wzbogacać je o nowe. Wszystkie nasze zabiegi zostaną automatycznie odzwierciedlone w trójwymiarowym modelu budowli, a także w zestawieniach powierzchni i dokumentacji. Każdy obiekt stworzony w technologii BIM posiada wszystkie parametry rzeczywistego budynku. Urozmaicenie w generowanych raportach umożliwia holistyczną analizę każdego projektu, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie błędów już na wstępnym etapie. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad projektem, a ewentualne potknięcia wyłapane na wczesnym etapie realizacji pozwolą na optymalizację procesu projektowania i kosztów.

BIM https://allbim.pl/ jest idealnym narzędziem do wdrażania nowych realizacji, jednak doskonale sprawdzi się również przy przebudowach czy rozbudowach już istniejących obiektów. Technologia ta pozwala na nieznaną do tej pory automatyzację w zakresie planowania, projektowania, prowadzenia budowy i zarządzania. BIM można określić też jako przepływ informacji projektowych, a także jako narzędzie komunikacji dla wszystkich członków realizacji. Dobrze wykorzystany przepływ informacji i potencjał komunikacyjny pozwalają na tworzenie realizacji w szybkim czasie, z jednoczesnym obniżeniu kosztów realizacji.