Kto może pracować na wózku widłowym?

Praca na wózku widłowym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Operatorem wózków widłowych może zostać tylko osoba, która przeszła w tym celu niezbędne szkolenie i zdobyła konieczne uprawnienia. Dzięki temu sprzęt obsługiwany jest należycie, przy zachowaniu optymalnego bezpieczeństwa.

 

Szkolenie na wózek widłowy

 

Szkolenie na wózek widłowy trwa dwa tygodnie i dzieli się na część teoretyczną oraz część praktyczną. Uprawnienia na operatora wózka widłowego zdobędzie osoba, która z tych dwóch części uzyska pozytywną ocenę na egzaminach.

 

Co daje szkolenie na wózek widłowy?

 

Należy mieć na uwadze, że wózek widłowy przeznaczony jest do transportowania towarów, których waga to nierzadko nawet kilka ton. Właśnie dlatego operatorem może być tylko osoba, która dokładnie zna budowę wózka i jest w stanie technicznie go obsłużyć. Co więcej, operator może reagować na wszelkie usterki sprzętu i zlecić jego naprawę. Może skorzystać z serwisu wózków widłowych, wpisując na przykład hasło typu “części zamienne do wózków widłowych Poznań” i dzięki temu zapewni zawsze należyty stan tego urządzenia. Korzystnie wpływa to również na działanie całego przedsiębiorstwa i zapobiega niepożądanym przestojom w pracy w wyniku awarii wózka widłowego.

Ponadto, podczas szkolenia przyszły operator uczy się obsługi wózka widłowego, dzięki czemu praca z jego wykorzystaniem odbywa się sprawnie i przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć, że za brak uprawnień czy pracę na wózku widłowym, który jest uszkodzony, grozi kara finansowa.