Jak uzyskać pomoc prawną podczas pobytu za granicą?

Podczas pobytu zagranicznego w celach zarobkowych czy turystycznych potrzebna może się okazać pomoc prawną. Każdy chciałby uniknąć takich sytuacji, jednak kiedy problem się zdarzy, nie wiadomo do kogo można się zwrócić. Pomoc prawna może dotyczyć zarówno sytuacji, które zdarzyły się za granicą lub miały miejsce na terenie kraju.

Pomoc prawna dla Polaków – gdzie się zwrócić?

W niektórych przypadkach Polacy mogą otrzymać pomoc ze strony polskich placówek dyplomatycznych czy konsularnych. Pomoc taką można uzyskać w przypadku aresztowania czy ograniczenia wolności przez władze państwa, w którym dana osoba przebywa. Konsul o sytuacji powiadamia rodzinę i udostępni listę prawników, którzy mogą zaoferować swoje usługi. Konsul zapewnia również pomoc językowa. Za granicą można również szukać pomocy prawnika w sprawach, które rozstrzyga polski lub zagraniczny sąd. Istnieje wiele kancelarii polskich i zagranicznych, które zajmują się sprawami majątkowymi, rodzinnymi czy karnymi. Pomoc prawna https://adwokatweuropie.pl/ obejmuje kompleksowe reprezentowanie interesów klienta, który np. musi wyjechać z Polski, pozostawiając w ojczyźnie niedokończone sprawy.

Jak kancelarie załatwiają sprawę, gdy jedna ze stron jest za granicą?

Obecnie wiele spraw da się załatwić kanałami zdanymi, dlatego kancelarie potrafią obsługiwać swoich klientów nawet wówczas, kiedy przebywają oni poza granicami kraju. Dodatkowo mogą zająć się postępowaniami, które toczą się przed sądami obcego państwa. Obecność stron jest wymagana w niewielkiej ilości przypadków, jak np. przesłuchania – z tego też powodu wystarczy pełnomocnictwo, by zapewnić kompleksową pomoc prawną.